การประชุมเสวนาโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายณัฐพงศ์ นัยจิต ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย นายวริทธิ์ จารุเกษม นายจตุรวิทย์ กรรณิกา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเสวนาโครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายชนะศักดิ์ ทันทิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุมเสวนาในครั้งนี้ ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร