ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย นายบรม สุรมิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนกกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนดงหลวงวิทยา พร้อมทั้งให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครู และบุคลากรในสถานศึกษาร่วมให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้