กิจกรรมสัปดาห์การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันวาเลนไทน์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ปล่อยแถวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในกิจกรรมสัปดาห์การเฝ้าระวังเหตุความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันวาเลนไทน์ ระหว่างวันที่ 12 -15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษามุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมดำเนินกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร