การประชุมเตรียมการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมี นายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมปรึกษาหารือการเตรียมงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร