การทำบุญเนื่องในวันครบรอบ 45 ปี โรงเรียนดงหลวงวิทยา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ เข้าร่วมกิจกรรม “บุญเจดีย์ประทายข้าวเปลือก” และทำบุญของโรงเรียนดงหลวงวิทยา เนื่องในวันครบรอบ 45 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนและเพื่อจัดหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแชมถนนทางเข้าโรงเรียน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียน ณ หอประชุมโรงเรียนดงหลวงวิทยา