การประชุมติดตามการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมติดตามการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2567 ซึ่งคณะสงฆ์ภาค 10 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดำเนินการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ณ อาคารปฏิบัติธรรมฯ วัดรอยพรุทธบาทภูมโนรมย์ จังหวัดมุกดาหาร