การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ร่วมพบปะและปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร จำนวน 39 คน พร้อมทำพิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการที่บรรจุใหม่ โดยมี นายเกษร สินพูน ผอ.โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน นายวิษณุกร จันทรา ผอ.โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล นายวินิจ พลธะรัตน์  ผอ.โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมปฐมนิเทศและทำพิธีฯ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร พร้อมทั้งดำเนินการจัดทำประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ก่อนส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไป