โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน

วันที่ 12 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมทำกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน โดยมี นายเกษร สินพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน นายจิระ โภคสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน คณะครู และนักเรียนในโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียน