พิธีมอบเกียรติบัตรการเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลการเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ “ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ” เจ็ดทศวรรษ ธ ครองธรรม ธ ครองไทย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีนักเรียนและครูผู้สอนจากสถานศึกษาในสังกัด เข้ารับรางวัล ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ