กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ สพม.มุกดาหาร

วันที่ 10 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร นำบุคลากรในสำนักงานฯ ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกาย แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กระชับความสัมพันธ์ภายในสำนักงานฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานได้มีกิจกรรมร่วมกัน เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. และจังหวัดมุกดาหาร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานมีร่างกายแข็งแรง จิตใจแจ่มใส รวมทั้งช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกำหนดให้มีการออกกำลังกายร่วมกันทุกวันพุธของสัปดาห์