การอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 4 มกราคม 2567

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงานฯ และสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการอบรม และได้รับเกียรติจาก นายสุรชัย โพธิ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางนงลักษณ์ โพธิ์คำ นางหวานใจ เวียงยิ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.บึงกาฬ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร