พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 และ ประจำปี 2566 โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สพป.มุกดาหาร ในการนี้ มีบุคลากรในสังกัดสพม.มุกดาหาร ได้รับพระราชทานเรื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในครั้งนี้ จำนวน 7 ราย