การประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบเกณฑ์การพิจารณาการย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบเกณฑ์การพิจารณาการย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์ โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร