การเสวนาเวทีสาธารณะ “ความก้าวหน้าการผลักดันสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยอยู่ตรงไหน?”

วันที่ 19 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมเวทีเสวนานโยบายสาธารณะ ““ความก้าวหน้าการผลักดันสิทธิความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยอยู่ตรงไหน?” “The NEXT STEP of Gender diversity Law” ดำเนินการโดย สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยโดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการเสวนา