โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร นำผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 30 โรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานฯ เข้าศึกษาดูงานในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นายปราโมทย์ คำเพชรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเซกา และบุคลากรในโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงาน และระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2566 ได้ร่วมกันดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมบ้านพักริมดอยรีสอร์ท จังหวัดบึงกาฬ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพม.มุกดาหาร ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาของหน่วยงาน ก่อนจะดำเนินการกำหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความสำเร็จ เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป