ผู้บริหาร สพม.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบวัดความถนัด TGAT และ TPAT

วันที่ 9 ธันวาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าทดสอบวัดความถนัด TGAT และ TPAT โดยมี นายธนิต ทองอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร และรองผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาหาร ร่วมตรวจเยี่ยมการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 9-11 และ 16 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนมุกดาหาร