การประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ
รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด