การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งสถานีสร้างงาน สร้างอาชีพ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร