การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 17 ตุลาคม 2566

ดร.ฐิตินันท์ นันทะศรี ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานและดำเนินการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมรับทราบและพิจารณาข้อราชการร่วมกัน พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 6 ราย พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้บุคลากรและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ และมอบเงินช่วยเหลือกองทุนปันน้ำใจ สพม.มุกดาหาร แก่สถานศึกษา ก่อนเริ่มวาระการประชุม