มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2567

วันที่ 3 ตุลาคม 2566

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวชนากานต์ ทรัพย์สมาน นักวิชาการศึกษา และนางสาวปาริชาติ คำสงค์ นักจิตวิทยาฯ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการเด็กดีมีที่เรียนตามความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ปีการศึกษา 2567 จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดฯ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาใกล้บ้าน ตามความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ