การประชุมประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 2 ตุลาคม 2566

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร