พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 1 ตุลาคม 2566

นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร รักษาราชการแทน ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางชนาภัท โจณะสิทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย นางธนัตตา ชาติวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร

จัดอันดับเว็บพนัน