โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team) กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2

วันที่ 23 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team) กิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร