การประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2566 ณ โรงเเรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดฉะเชิงเทรา