การตรวจสอบและยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว จากทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กันยายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ ้สิบตำรวจโทสุขาติ  สุวรรณเลิศ รองผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การตรวจสอบและยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว จากทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตตรวจราชการที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กันยายน 2566