ประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 7/2566

วันที่ 7 กันยายน 2566

ดร.มารุต อุปนิสากร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 7/2566 โดยมี ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร