พิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง.ผอ.สพม.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา สำนักงานลูกเสือจังหวัดมุกดาหาร ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดอบรม ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566