มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าเก็บข้อมูลวิจัยจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ร่วมพบปะพูดคุยกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา ที่เข้าพบเพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย ซึ่งดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบเรื่องการข้ามแดนของเด็กเพื่อเรียนในโรงเรียนประเทศอื่น โดยเน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคล่องตัวในการไปมาข้ามแดนของสองประเทศและการสร้างพลเมือง ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร