การประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 30 สิงหาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมนาคราช ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสได้เรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี หรืออบรมอาชีพหรือพัฒนาฝีมือ หรือการศึกษาอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด