รับชมรายการ “”คลินิก สตผ.” ผ่านระบบ ZOOM Meeting

วันที่ 10 สิงหาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับฟังรายการ “คลินิก สตผ.” ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังคำแนะนำ คำปรึกษา รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำนโยบาย จุดเน้น ของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ และสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเข้มแข็ง และเกิดผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์