ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารให้การต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานฯ

วันที่  9 สิงหาคม 2566

สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวปริณดา ศรีวิชา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร โดยมี ผู้บริหารและคณะครู จากโรงเรียนมุกดาหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร