การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสิริรัตน์ ใจทาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2566 โดยมีนายชนะศักดิ์ ทันธิมา ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร