การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมแก้วกินรี และห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนมุกดาหาร