การประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 7 สิงหาคม 2566

สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ประชุมติดตามการดำเนินงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีบุคลากรในกลุ่มงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ สพฐ. กำหนด