การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ระหว่างวันที่ 24 – 27 กรกฎาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อวางแนวทางเตรียมการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ จังหวัดสกลนคร