ประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายบรม สุรมิตร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และนางกัลยณัฏฐ์  สุวรรณไตรย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายและเลขาเครือข่าย ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร