ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร