ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร