การประชุมประธานสหวิทยาเขตและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด สพม.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 20 ปี ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร