การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 28 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน