การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร