การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ นางสาววิสาขา เบ้าทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2566 เพื่อสรุปผลคะแนน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีจำนวนสถานศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ 28 แห่ง