การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตและการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566

วันที่ 13 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 โดยมี สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมคัดเลือกสถานศึกษาที่ส่งผลงานเพื่อเข้ารับรางวัล ฯ ซึ่งมีโรงเรียนที่ส่งผลงานจำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร