การประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทบทวนการจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร ทั้งนี้ เพื่อให้มีข้อมูลแผนการจัดชั้นเรียนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับข้อมูลนักเรียนตามสภาพจริง เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนการเกิดของประชากรที่มีแนวโน้มลดลง