การประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม และนิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.มุกดาหาร โดยมีบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อรายงานและสรุปผลการนิเทศฯ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร