ร่วมรับชมรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4 สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังรายการ “คลินิก สตผ.” ครั้งที่ 4 ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร โดยมีประเด็นเนื้อหาที่เน้นย้ำในครั้งนี้ 2 ประเด็น ได้แก่ การบริหารจัดการสถานศึกษาปลอดภัยและระดับความสำเร็จของการดำเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน