การประชุมวางแผนติดตาม การนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อหารือข้อราชการ และติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งวางแผนการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยมี นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร