โครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 26 เมษายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร มอบหมายให้ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2566 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร