ร่วมรับชม รับฟังนโยบายจาก สพฐ. ในรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2566

วันพุธ ที่  เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ สิบตำรวจโทสุชาติ สุวรรณเลิศ รอง ผอ.สพม.มุกดาหาร และบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2566 เพื่อติดตามข่าวสารทางการศึกษาและรับทราบนโยบายจาก สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference