พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

วันที่ 6 เมษายน 2566

ดร.จรณเดช บุปผาชาติ ผอ.สพม.มุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) โดยมีคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งประชุมพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องประชุมขวัญมุกดา สพม.มุกดาหาร